Šiesty ročník šachových turnajov v Pohronskom Ruskove z príležitosti založenie OŠKA Obecného Šachového Klubu Amatérov skončil úspešne.

Súťažilo sa vo dvoch turnajoch losovaných Švajčiarskym systémom s tempom 2 x 15 minút, 7 kôl. Zúčastnilo sa ho spolu 31 hráčov.

Putovná cena starostu obce hrala sa v kategórii dospelý a juniori spolu. Nastúpilo 17 hráčov z desiatich šachových klubov a obcí. Dospelý štrnásť a traja juniori. Z najväčšej diaľky pricestoval Karol Hollý a to až z Kremnice. V tomto roku na prvom mieste skončil Balázs András (HUN Nyergesújfalu Városi Sportegyesület), ktorý na Slovensku hrá za ŠK Kamenný Most. Získal 6,5 bodov. Jeho meno je zapísané na listine víťazov. Evidujeme zatiaľ štyroch víťazov, keď Baláž András z ŠK Kamenný Most už vyhral tretíkrát za šesť rokov. Druhý skončil Berek Géza ŠK Bátorove Kosihy, získal 6 bodov a tretí Petráš Karol ŠK Šurany, získal 5 bodov.

Juniori skončili v poradí Balogh Filip 3 body ŠK Bašta Nové Zámky, Tóth Mátyás 3 body OŠKA Pohronský Ruskov a Baloghová Simona 1 bod ŠK Bašta Nové Zámky.

Na „Festival mladých šachistov“ nastúpilo 14 mladých hráčov do 14 rokov zo šiestich šachových klubov alebo základných škôl. Turnaj sa hral v rámci celoštátnej série GPX turnajov so zápočtom bodov pre hráčov. Z najväčšej diaľky pricestoval Graus Oliver z Banskej Bystrice.

V celkovom poradí zvíťazil Gyoni Gergely ŠK Pribeta získal 6,5 bodov. Druhý skončil Palugyai Bence ŠK Pribeta získal 5,5 bodov a na treťom mieste skončil Graus Oliver z Junior CVČ Banská Bystrica, získal 5 bodov. Najmladší bol 7 ročný Raj Krisztián z ZŠ VJM Želiezovce. Skončil na 12. mieste s 2 bodmi.

Súťaž jednotlivcov  „Mat pešiakom“ vyhral Petráš Karol a cenu „Zrod šachu“ od Badanoriho zobral (spolu aj osvedčením, so zápisom postavenia a posledných ťahov) do Šurian.

Najúspešnejšími domácimi hráčmi sa stali:

  • v kategórii dospelý Szobi Szabolcs skončil na peknom siedmom mieste so 4 bodmi,
  • v kategórii mládež Benefi Zoltán skončil na ôsmom mieste s 3 bodmi.

Získali cenu – časopis „magyar Sakkvilág“, ktorý sme získali ako sponzorský dar od vydavateľa. Aj touto cestou im ďakujeme. www.sakkvilag.hu

Súťaž bola spestrená ukážkou hier hexašach, CHESS 960 a SHOGI (japonský šach). Tieto tri klasické šachové hry tvoria základ nového plánovaného turnaja CHESSTRIATHLON.

Priebeh súťaže rozhodovali a riadili : Ján Machník v hracej miestnosti a Matyó Ladislav pri počítači z Pohronského Ruskova. Pre súťažiacich bola pripravená voda, káva a občerstvenie.

Prvým trom výhercom (dospelým, juniorom, mládeži v kategórii do 8, 11 a 14 rokov) ceny odovzdal Matyó Ladislav predseda športovej a kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve obce.

Podrobnosti o turnajoch sú uvedené na:
http://chess-results.com/tnr348353.aspx?lan=4 
http://chess-results.com/tnr348352.aspx?lan=4 

Autor: Ján Machník

O Alexander Riabov

Člen VV ŠZNK. Organizátor šachových podujatí. V rokoch 2015-2018 pôsobil vo VV SŠZ so zodpovednosťou za propagáciu Slovenského šachového zväzu a jeho právne záležitosti.