Už druhý rok po sebe sa vedeniu ŠZNK podarilo uspieť pri žiadaní dotácií na podporu žiackych a študentských podujatí v našom kraji.

Tento rok sme získali až 900 €, ktoré budú slúžiť na preplácanie nákladov organizátorov s okresnými a krajským kolom tejto súťaže.

Zároveň bude potrebné určiť nové pravidlá pri vykazovaní týchto nákladov zo strany organizátorov.

Dotácia pomôže pri financovaní týchto súťaží a umožní voľné prostriedky použiť aj pre ďalšie podujatia v našom regióne s ohľadom na zodpovedné hospodárenie kraja.

Nitriansky kraj posledné dva roky hostil aj Majstrovstvá Slovenska v tejto kategórii.

O Alexander Riabov

Člen VV ŠZNK. Organizátor šachových podujatí. V rokoch 2015-2018 pôsobil vo VV SŠZ so zodpovednosťou za propagáciu Slovenského šachového zväzu a jeho právne záležitosti.