ŠZNK tvorí (ku dňu 31. 3. 2018):

Hráčov so zapl. členským 2017 a 2018: 526
Hráčov so zapl. členským 2018: 331
Klubov: 23
Klubov s právnou subjektivitou: 15

Počet družstiev v krajských ligových súťažiach: 51
Najvyšší rating: 2475
Hráčov s ratingom nad 2400: 3
Hráčov s ratingom nad 2300: 7
Hráčov s ratingom nad 2200: 22
Hráčov s ratingom nad 2100: 36
Hráčov s ratingom nad 2000: 66
Hráčov s ratingom nad 1800: 156
Hráčov s ratingom nad 1600: 368
Hráčov s ratingom do 1400: 225
Hráčov s ratingom 1000: 120