Zasadnutia VV ŠZNK (stručné závery):

02/2017
– Spustenie nových súťaží okresných preborov s krajským finále v kategórii mužov v rapid šachu – dotácia ŠZNK, prijatie potrebnej legislatívy
– Dohoda o príprave prác na novej webstránke ŠZNK, ktorú bude do budúcna jednoduchšie editovať

06/2015
– Rozdelenie agendy členov VV ŠZNK

Kontrolná komisia ŠZNK

Konferencia ŠZNK