V prípade, že chcete, aby bol na tejto stránke publikovaný váš turnaj, vyplňte prosím tento formulár, priložte fotografiu k podujatiu (do 500 kB) a propozície.

Po vyplnení formuláru sa budeme v najbližšej dobe venovať jej doplneniu na stránku. V prípade potreby nás kontaktujte cez email riabov@chess.sk.

Turnaj musí byť organizovaný na území Nitrianskeho kraja, výnimku môže udeliť na požiadanie admin v prípade geografickej blízkosti turnaja k regiónu.