V zmysle zákona o športe je povinnosť zverejňovať rozhodnutia orgánov riešiacich spory v súťažiach. Tieto rozhodnutia tiež slúžia na účely jasnosti aplikácie pravidiel v podobných prípadoch. Na našich stránkach budú členené aj podľa toho, akého pravidla sa týkali a vrátane rozhodujúcej právnej vety rozhodnutia.

Rozhodnutie ŠTK ŠZNK 01_2018 KŠC Komárno
18. 4. 2018
Čl. 9.2 SPD a 5.2 SPD
Právna veta: V termíne určenom SPD nebol zaplatený protestný vklad, čo je závažný procesný
nedostatok, pre ktorý podnet nespĺňa nevyhnutné požiadavky riadne podaného protestu v zmysle SPD.
Z toho dôvodu ho ďalej nie je možné posudzovať ani po hmotno-právnej stránke.