Výkonný výbor Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Predseda:
Ing. Štefan Blaho, ekonomika (naxan@seznam.cz)
Podpredseda: Mgr. Ing. Alexander Riabov, predseda Športovo-technickej komisie (riabov@chess.sk)
Členovia:
Mgr. Rudolf Habrda, predseda rozhodcovskej komisie (habrda55@gmail.com)
RNDr. Oliver Ralík, predseda komisie mládeže (oliver.ralik@gmail.com)
Eugen Németh (judzindnb@gmail.com)

Kontrolná komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Predseda:
PhDr. Vladimír Franc (vladimir.franc@centrum.sk)
Členovia:
Milan Tóth
František Zelovič

Športovo-technická komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Riaditeľ 3. ligy B1:
Mgr. Ing. Alexander Riabov
Riaditeľ 4. ligy B1: Alexander Bálint
Riaditeľ 5. ligy B11: Mgr. Ing. Alexander Riabov
Riaditeľ 5. ligy B12: Ing. Gyorgy Pallag
Riaditeľ 5. ligy B13: Tomáš Imre