Výkonný výbor Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Predseda:
Ing. Štefan Blaho, ekonomika (naxan@seznam.cz)
Podpredseda:  
Členovia:
Mgr. Ing. Alexander Riabov, (sasariabov@gmail.com)
Ing. Eugen Németh (eugennemeth@tuta.io)

 

Kontrolná komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Predseda:
PhDr. Vladimír Franc (vladimir.franc@centrum.sk)
Členovia:
Milan Tóth
František Zelovič

 

Športovo-technická komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Riaditeľ 3. ligy B1:
Mgr. Ing. Alexander Riabov
Riaditeľ 4. ligy B1: Alexander Bálint
Riaditeľ 5. ligy B11: Mgr. Ing. Alexander Riabov
Riaditeľ 5. ligy B12: Ing. Gyorgy Pallag
Riaditeľ 5. ligy B13: Tomáš Imre