Novým projektom Šachového zväzu Nitrianskeho kraja je spustenie série postupových súťaží, ktorá sa skladá z viacerých okresných súťaží, z ktorých vzídu vždy traja postupujúci do zúženého finále Majstrovstiev kraja mužov.

Cieľom projektu je vytvorenie vrcholovej súťaže naprieč okresmi Nitrianskeho kraja, ktorá v elitnom finále určí krajského šampióna pre daný rok, ale aj rozprúdenie turnajového šachového života v kraji.

Vďaka súťaži vznikne na území kraja dovedna minimálne 7 nových rapid turnajov (6 okresných a 1 krajské), čím sa zásadným spôsobom zvýši počet turnajov pre dospelých v našom regióne.

ŠZNK na tento účel na základe dobrého hospodárenia, ale aj úspechov pri získavaní dotácií, vyčlenil pre organizátorov turnajov podporu, ktorá sa skladá z fixnej zložky za organizáciu podujatia, za propagáciu podujatia a variabilnej zložky z početnosti hráčov z jednotlivých okresov s prioritou na mládež.

Otvorenosť súťaží

Okresné súťaže sú zároveň otvorenými turnajmi, ktorých sa môžu zúčastniť aj hráči z iných okresov a iných krajov a samozrejme vrátane mládeže.

Finálové kolo Majstrovstiev kraja je potom uzavretým turnajom, ktorého sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí postúpili z okresných kôl a hráči štartujúci na divokú kartu, predovšetkým z radov mládeže.

V najbližších dňoch sa budú organizovať tieto otvorené okresné súťaže:

10. júna Nové Zámky (9 kôl, 2x 15 min.) –  okres Nové Zámky

11. júna Želiezovce (7 kôl, 2 x 15 min.) – okres Levice

17. júna Nitra (9 kôl, 2 x 15 min.) – okres Nitra

24. júna Topoľčany (9 kôl, 2 x 15 min.) – okres Topoľčany

Termíny súťaže v okrese Šaľa a Komárno zatiaľ nie sú určené. V okrese Zlaté Moravce na daný čas nefunguje klub s potrebným počtom hráčov, ak sa to zmení, môže sa do súťaže zaradiť tiež.

Nateraz sa uvažuje iba o spustení súťaže v rapid tempe. Do budúcna však nevylučujeme možnosť rozšíriť turnaj na štandardné vážne tempo hry. Ak projekt zaujme prípadne aj ostatné kraje, bude ďalej možné uvažovať aj o ďalších rozšíreniach projektu.

V prílohe sa nachádza Štatút súťaže a propozície jednotlivých turnajov.

Súbory k stiahnutiu: